Hướng dẫn sử dụng nền tảng

Hướng dẫn sử dụng nền tảng

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản

Bước 1:  truy cập vào website : https://tiengtrungzhongruan.edu.vn/

Bước 2: Vào mục "Đăng ký" nhập thông tin vào "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI"

(Lưu ý đầy đủ các mục.)

Bước 3: Nhấn vào nút "Đăng ký" và vào mục "Đăng nhập" để truy cập vào tài khoản

 

 

Hướng dẫn cách đăng nhập  

 Hãy làm ngay theo các bước dưới đây nhé!

Bước 1: truy cập vào website : https://tiengtrungzhongruan.edu.vn/

Bước 2: Vào mục "đăng nhập" điền thông tin "TÊN ĐĂNG NHẬP" và "MẬT KHẨU" VÀO

Bước 3: Nhập "MÃ KÍCH HOẠT" đã gửi vào mail để truy cập vào khóa học

 

TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG